Hoe digitaal aanmelden?

Hoe digitaal aanmelden?

 

Hoe inschrijven?

 

Info

 

FAQ

Onze school stelt een maximumcapaciteit in voor het aantal toegelaten leerlingen per geboortejaar.

Opdat ouders niet hoeven te kamperen aan de schoolpoort, werken we met een digitale aanmelding in ons inschrijvingsbeleid.

Voor schooljaar 2024-2025 start de digitale aanmeldingsperiode op 27/02/2024 om 9 uur en loopt tot 19 maart 2024 om 16 uur. Aanmelden kan via de deze link

Deze aanmelding is nog geen inschrijving! Het is laten weten dat u interesse heeft voor inschrijving van uw kind. U hoeft er niet als eerste bij te zijn op 27 februari.  De aanmeldingen houden geen rekening met chronologie. U heeft tijd tot 19 maart 2024  - 16 uur om uw kind aan te melden. Dan wordt dit document afgesloten en kan u niet meer intekenen. Wilt u na deze datum uw kind toch nog aanmelden, neem dan contact op met de directie op 09/371.70.57 of mail naar sylvia.vandercleyen@op-weg.net. We nemen dan contact op met u.

Vanaf 19 maart 2024 na 16 uur gaan we na wie en hoeveel mensen digitaal hebben aangemeld. Van hieruit vertrekken we om de beschikbare plaatsen te verdelen. Ten laatste op 19 april 2024 sturen we een bevestigingsmail waarin u te weten komt of er plaats is voor uw kind. Inschrijven kan tussen 22 april en 13 mei 2024. We nemen contact op om een afspraak te maken hiervoor.


Hoe gebeurt de toewijzing van de plaatsen nu precies? 

  1. Er wordt vooreerst rekening gehouden met de school die uw voorkeur geniet.
  2. Als 2de criterium wordt de wandelafstand naar school bekeken. 
  3. Indien voor de laatst beschikbare plaats van een geboortejaar twee of meerdere aangemelde kinderen exact even ver van de school wonen, dan zal het toeval beslissen welk kind kan inschrijven. 

    Tijdspad van digitaal aanmelden tot eventueel effectief inschrijven voor het schooljaar 2023-2024: 

start aanmelden (aanmeldingsprocedure)

27 februari 2024 (9 uur) - 19 maart 2024 (16 uur)

verwerkingsperiode + contact opnemen met ouders

19 maart 2023 - ongeveer 19 april 2024

start effectief inschrijven voor de toegewezen plaatsen

22 april 2024  - 13 mei 2024 

start inschrijven voor de resterende plaatsen (vrije inschrijvingsperiode)

vanaf 23 mei 2024

Een leerling die zich niet ingeschreven heeft in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, is zijn voorrang kwijt. De leerling kan zich nog wel inschrijven in de vrije inschrijvingsperiode indien er nog vrije plaatsen zijn.

De inschrijvingen worden chronologisch genoteerd in speciaal daarvoor voorziene registers. Zoals in de regelgeving voorzien is, verklaren de ouders zich schriftelijk akkoord zowel met het pedagogisch project van de school als met het schoolreglement bij elke inschrijving. Deze akkoordverklaring is een strikte voorwaarde om een rechtsgeldige inschrijving te bekomen. 

Wie zijn/haar kind ingeschreven heeft en nog geen informatiemoment/ rondleiding meemaakte, zal zeker nog een rondleiding krijgen van zodra dit wettelijk en fysiek weer mogelijk is. 

Voor meer info over de maximumcapaciteit per geboortejaar: zie homepage.

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

- een kopie van de SIS-kaart van het kind of kopie van de Kids-ID kaart 
- inschrijving door 1 ouder: een verklaring dat de inschrijving gebeurt met medeweten en instemming van de afwezige ouder
- indien noodzakelijk: medische gegevens van het kind