Hoe digitaal aanmelden?

Hoe digitaal aanmelden?

 

Hoe inschrijven?

 

Info

 

FAQ

Onze school stelt een maximumcapaciteit in voor het aantal toegelaten leerlingen per geboortejaar.

Opdat ouders niet hoeven te kamperen aan de schoolpoort, werken we met een digitale aanmelding in ons inschrijvingsbeleid.

Van 7 maart tot en met 18 maart 2022 genieten kinderen die al een broer of zus hebben bij ons op school en kinderen van personeel van een wettelijke voorrangsperiode om in te schrijven. Zij worden hiervoor op tijd gecontacteerd.

Van zaterdag 19 maart om 9 uur tot en met woensdag 30 maart 2022 om 16 uur kunnen nieuwe kinderen van geboortejaar 2020 en vroeger aangemeld worden door te klikken op onderstaande knop:

 

HIER AANMELDEN

 

Deze aanmelding is nog geen inschrijving! Het is laten weten dat u interesse heeft voor inschrijving van uw kind. U hoeft er niet als eerste bij te zijn op zaterdag 19 maart. De aanmeldingen houden geen rekening met chronologie. U heeft tijd tot vrijdag 30 maart  - 16 uur om uw kind aan te melden. Dan wordt dit document afgesloten en kan u niet meer intekenen. Wil je na deze datum je kind toch nog aanmelden, neem dan contact op met de directie op 09/371.70.57 of mail naar directie.vincentius@op-weg.be. We nemen dan contact op met u.

Vanaf 30 maart na 16 uur gaan we na wie en hoeveel mensen digitaal hebben aangemeld. Van hieruit vertrekken we om de beschikbare plaatsen te verdelen. Tussen 31 maart en 3 april 2022 nemen we contact op met de ouders die hun kind aanmeldden.


Hoe gebeurt de toewijzing van de plaatsen nu precies? 

  1. Indien er geen plaatsen in het desbetreffende geboortejaar ter beschikking zijn, zal u hiervan een melding ontvangen. 
  2. Indien er wel plaatsen ter beschikking zijn, gebeurt de toewijzing volgens een verdeelmechanisme op basis van het aantal indicator en niet-indicatorleerlingen (zie FAQ) en binnen elke groep vervolgens op rangorde gebaseerd op de wandelafstand tussen de school en de woonplaats van uw kind(eren). We nemen contact op met u om te melden dat u uw kind kan inschrijven. In welke tijdspanne dit moet gebeuren, vindt u in de tabel hieronder.
  3. Indien voor de laatst beschikbare plaats van een geboortejaar twee of meerdere aangemelde kinderen exact even ver van de school wonen, dan zal het toeval (loting) beslissen welk kind kan inschrijven. 

    De dubbele contingentering blijft voor het basisonderwijs behouden als middel om een evenwichtige sociale mix te garanderen. De dubbele contingentering zorgt voor een evenwichtige sociale mix tussen kwetsbare en niet-kwetsbare kinderen (meer info hierover bij FAQ). 

 

Tijdspad van digitaal aanmelden tot eventueel effectief inschrijven voor het schooljaar 2021-2022: 

start aanmelden (aanmeldingsprocedure)

19 maart 2022 (9 uur) - 30 maart 2022 (16 uur)

verwerkingsperiode + contact opnemen met ouders

30 maart 2022 na 16 uur - 3 april 2022

start effectief inschrijven voor de toegewezen plaatsen

19 april 2022 (8.20 uur) - 11 mei 2022 (16 uur)

start inschrijven voor de resterende plaatsen (vrije inschrijvingsperiode)

vanaf 16 mei 2022

Een leerling die zich niet ingeschreven heeft in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, is zijn voorrang kwijt. De leerling kan zich nog wel inschrijven in de vrije inschrijvingsperiode indien er nog vrije plaatsen zijn.

De inschrijvingen worden chronologisch genoteerd in speciaal daarvoor voorziene registers. Zoals in de regelgeving voorzien is, verklaren de ouders zich schriftelijk akkoord zowel met het pedagogisch project van de school als met het schoolreglement bij elke inschrijving. Deze akkoordverklaring is een strikte voorwaarde om een rechtsgeldige inschrijving te bekomen. 

Wie zijn/haar kind ingeschreven heeft en nog geen informatiemoment/ rondleiding meemaakte, zal zeker nog een rondleiding krijgen van zodra dit wettelijk en fysiek weer mogelijk is. 

 

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

- een kopie van de SIS-kaart van het kind of kopie van de Kids-ID kaart 
- inschrijving door 1 ouder: een verklaring dat de inschrijving gebeurt met medeweten en instemming van de afwezige ouder
- indien noodzakelijk: medische gegevens van het kind