Ons schoollied

Met als leidraad het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde en gebaseerd op de accenten die in onze school worden gelegd, schreven we een schooleigen visie uit. 

Meester Rik (klastitularis 6de leerjaar) componeerde enkele jaren geleden 'Ons schoollied'.
De inhoud typeert waarvoor wij staan. Hier vindt u de tekst en de muziek.

Mijn school, ik wandel door jouw poort,
mijn school, ik heb een kind gehoord,
een kind dat danst
een kind dat zingt
een lied dat altijd herbegint.

Dit is mijn school,
hier ben ik thuis,
hij past als een jas
en staat als een huis.

Dit is mijn school,
kom over de brug,
ook al ga ik weg,
ik kom steeds terug.

Mijn school, ik heb hier veel geleerd,
mijn school, ik deed soms iets verkeerd.
een kind dat lacht,
een kind dat pruilt,
een kind dat bij zijn leerkracht schuilt.

Refrein

Sint-Vincentius, mijn school.
Sint-Vincentius, mijn school.

Refrein

Sint-Vincentius, mijn school.
Sint-Vincentius, mijn school.

 

beluister het lied

 

VISIETEKST: ONS EIGEN OPVOEDINGSPROJECT

Van de peuterklas tot in het 6de leerjaar kan een kind zich pas ontwikkelen en bijleren als het zich goed, geborgen en veilig voelt. De kleinschaligheid van onze school brengt een huiselijke, rustige en familiale sfeer. Deze ongedwongen sfeer heeft een preventieve werking en minimaliseert het bestraffend pedagogisch ingrijpen.

Onze pedagogie is gestoeld op duidelijkheid en consequentie. Kinderen voelen zich immers geborgen binnen een gestructureerd kader.

De school helpt het kind in zijn groei naar zelfstandigheid. Beginnend met de daglijn van de kleuter over het begeleid leren in de onderbouw tot het planmatig leren werken in de bovenbouw bieden we hen hierin ruime kansen in.

We streven naar een school waarin elk kind, elke ouder, elke leerkracht, elke medewerker, directie… zichzelf mag zijn. We respecteren en waarderen elkaars mogelijkheden, talenten en persoonlijkheid. Iedereen is uniek en daar gaan we graag elke dag mee aan de slag. Er is een plaats in ons hart voor iedereen.

In die context worden kinderen met andere dan de christelijke levensbeschouwing gerespecteerd op onze school. De keuze voor onze school houdt wel in dat zij kennis maken met die levensbeschouwing door de figuur van Jezus en andere inspirerende figuren van nabij te leren kennen.

De kinderen mogen zichzelf zijn, maar moeten echter ook - steeds meer naarmate ze ouder worden - oog hebben voor het groepsgebeuren. Doel is om de ik-gerichtheid te laten evolueren naar een wij-gerichtheid: Onze klas / onze school / de andere… moet het goed hebben.

Elke dag proberen we kinderen te verwonderen door de wereld rondom hen bereikbaar te maken.

Tevens wordt de nieuwsgierigheid van de kinderen naar hun schoolresultaten gestimuleerd. In een schoolcontext met een combinatie van kennis en vaardigheden is het evident dat een kind wil weten hoe het heeft gewerkt. De kinderen worden bemoedigd als ze het moeilijk hebben, zeker als ze ondanks de vele inspanningen weinig resultaat boeken. Deze kinderen moeten goed aanvoelen dat ze desondanks alles als mens gewaardeerd worden. Er wordt niet nagelaten om de kinderen aan te spreken als ze hun mogelijkheden niet optimaal benutten en zo hun kansen op de helling zetten. Er wordt met de leerlingen zowel over product als over proces gereflecteerd.

Elke dag krijgen ze de kans om te leren, te groeien, hun talenten en zichzelf te ontdekken op hun eigen tempo en met de nodige middelen. De kinderen leren zo hun eigen grenzen, de grenzen van anderen en die van de wereld kennen. We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien tot jongvolwassenen die sterk in hun schoenen staan. De kinderen moeten weerbaar worden en kunnen omgaan met frustraties. Zo worden ze  voorbereid op het leven en leren ze omgaan met succes en tegenslag. We geven onze kinderen zelfvertrouwen, zodat ze kunnen opgroeien tot  zelfbewuste personen.