Belangrijke data en infoavonden

Belangrijke data en infoavonden

  • Sylvia Vander Cleyen

Infoavond net voor de eerste schooldag:

29/08/2023: 19 uur

Speelmoment peuters net voor hun 1ste schooldag:-) :

19/06: van 9 - 11 uur: voor de instappers na de grote vakantie

Wil je graag kennis maken met onze school maar ben je verhinderd op de infoavonden? Neem dan gerust contact op met sylvia.vandercleyen@op-weg.net of 0488/054 348.

Kalender vrije dagen en vakanties
Zie website: 'Praktisch" "Downloads" "Kalender"

Belangrijke data:

Proclamatie 6de leerjaar: dinsdag 27 juni 2023 om 19.30 uur
Andere belangrijke data: zie website  'Kalender': hier vind je nog meer data