Inschrijvingen voor 2018-2019 en voor 2019-2020

Inschrijvingen voor schooljaar 2018 - 2019 zijn in sommige klassen nog mogelijk. 
In volgende klassen is de maximumcapaciteit echter al bereikt: 1ste en 2de leerjaar.

Onze maximumcapaciteit voor alle andere kleuterklassen en leerjaren bedraagt 23 leerlingen per groep.


Hieronder vindt u tevens een overzicht van de instapdata voor kinderen geboren eind 2015 en in 2016. Is uw kindje geboren voor 4 december 2016 , dan kan het reeds dit schooljaar instappen.

Is uw kind geboren na 4 december 2016, dan kan het instappen op de 1ste schooldag van september 2019.

Inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 starten op 1 maart 2019 voor de voorrangsgroepen: Dit zijn de jongere broertjes en zusjes van kinderen die al ingeschreven zijn bij ons en kinderen van personeel.

Op zaterdag 23 maart 2019 is er een opendeurdag met rondleiding, info, inschrijving,... tussen 10 en 12 uur.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving.

Bij de inschrijving moeten de ouders de Kids-ID voorleggen of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt of de verwantschap aantoont.

Vanaf dit schooljaar kiezen we voor een nieuwe formule waarbij ouders kunnen langs komen op een infoavond, zonder peuter. Peuters zijn welkom op een speelmoment dat we inlassen voor elke instapdatum.
Infoavonden peuterklas voor ouders

- Dinsdag 12/02/2019 om 19 uur: voor peuters die starten na de krokusvakantie en na paasvakantie
- Dinsdag 14/05/2019 om 19 uur: voor peuters die starten na Hemelvaart en eventueel ook in
  september 2019

Speelmomenten startende peuters 


- Woensdag 20/02/2019: van 09.15 uur tot 10.15 uur:  voor peuters die starten na de krokusvakantie
   en na de paasvakantie
- Woensdag 03/04/2019: van 09.15 uur tot 10.15 uur: voor peuters die starten na de paasvakantie
- Woensdag 22/05/2019: van 09.15 uur tot 10.15 uur: voor peuters die starten na Hemelvaart en
   eventueel ook in september 2019

Wilt u graag een rondleiding, een woordje uitleg bij ons pedagogisch project, aarzel dan niet om het contactformulier hieronder in te vullen. U kan ons ook telefonisch bereiken op 09/371 70 57 of op 0488/05 43 48 buiten de schooluren.

U kan ook onderstaand contactformulier invullen.
Tot binnenkort!

 

 

 

 

Kinderen geboren tot en met... stappen ten vroegste in... dus vanaf...
 11 september 2016  na de krokusvakantie  11/03/2019
 23 oktober 2016  na de paasvakantie  23/04/2019
 3 december 2016  na Hemelvaart  04/06/2019