Nieuwsbrief Juni Extra

Nieuwsbrief Juni Extra

Hier zaten we goed… Zo goed dat we al volgend schooljaar aan het voorbereiden zijn...

Nevele, 22 juni 2018.

Beste ouder

Hier zaten we goed… Zo goed dat we al volgend schooljaar aan het voorbereiden zijn.

Wegens minder lestijden binnen de schoolgemeenschap zijn er een aantal vast benoemde leerkrachten die aan een andere school moeten toegewezen worden. Hierdoor moeten we afscheid nemen van
 juf Kim en juf Tessa (beiden nog niet vast benoemd).
Juf Tanja die de slaapklas doet gaat een nieuwe uitdaging aan in de bejaardenzorg. Hier kijken we uit voor vervanging.

Juf Elien Vroman (was vroeger al tewerkgesteld bij ons) en juf Nathalie De Schepper vervoegen ons in het kleuter.

Hieronder geven we jullie de klasverdeling voor 2018-2019:

 • Peuterklas/1ste kleuterklas: Juf Els Dhaenens en juf Elien Vroman.
  We starten hier met een mengklas tot in de loop van het 2de Beide juffen nemen de groep in co-teaching in de voormiddag. Voor sommige activiteiten en voor bewegingsopvoeding wordt deze klas opgesplitst in 2 kleinere groepen.
  In de namiddag slapen de peuters en neemt juf Els deze mengklas alleen op terwijl juf Elien ondersteuning geeft waar nodig en pedagogische taken uitwerkt.

In de loop van het 2de trimester wordt juf Els klastitularis van de peuterklas en juf Elien van de 1ste kleuterklas. Dan zitten beide groepen gesplitst.

 • 2 KN: Juf Veerle De Weirdt (4/5 opdracht) in duo met juf Nathalie De Schepper (1/5 opdracht)
 • 3 KN: Juf Ann Moerman
 • 1 LN: Juf Krista. Juf Nele geeft rekenen en ict.
 • 2 LN: Juf Annemie en juf Heleen
 • 3 LN: Juf Martine
 • 4 LN: Meester Christophe
 • 5 LN: Juf Karen (4/5 opdracht) en juf Heleen (1/5 opdracht)
 • 6 LN: Meester Rik

Juf Nele, juf Heleen, juf Elien en juf Nathalie zullen ook nog ondersteunend werken daar waar de noden zitten. Meester Mathias Goes, de STEM-leerkracht kreeg een voltijdse opdracht in zijn secundaire school Emmaüs Aalter kan de STEM uren niet meer invullen. We bekijken om dit intern op te vangen.

Ondertussen bereiden de leerkrachten zich voor op het nieuw leerplan Zill: Zin in leren Zin in leven. Een hele uitdaging!

 

We verwachten alle ouders op de infoavond van woensdag 29 augustus 2018 om 19.30 uur.

 De ouders van de nieuwe peuters die starten op 01/09/2018 zijn die avond al om 17.30 uur welkom met hun peuter in de klas van juf Els om kennis te maken met de klaswerking. Zij zullen nog de tijd hebben om, indien zij dat wensen, hun peutertje naar huis te brengen en daarna aan te sluiten bij de algemene uitleg in de eetzaal. Zijn er nog oudere kinderen in het gezin, kunnen deze ouders ook nog naar de uitleg van die klastitularis(sen).  Het is niet de bedoeling dat andere kinderen die avond mee komen.

Het 6de leerjaar krijgt op de proclamatie een getuigschrift lager onderwijs, het jaarrapport en de Basofiche mee. Deze documenten worden opgevraagd door de secundaire school. Neem van het getuigschrift een aantal kopieën en bewaar zelf steeds het origineel. We laten onze zesdeklassers los en wensen hen een mooie start toe in het secundair!

Zaterdag 1 september 2018 staat de 7de editie van Hapje Tapje in onze agenda. Wij zijn weer paraat met loempia’s van het huis/cava en een snoepzakje voor onze leerlingen. Zijn jullie ook weer op post?

Dan rest mij nog u te bedanken omdat we met uw kind op pad mogen gaan. Graag wil ik aan alle ouders, leerkrachten, personeel, ouderraad, vrijwilligers, externe begeleiders, … mijn waardering uiten voor de fijne samenwerking, de formele en informele momenten van overleg, de hulp, de initiatieven samen gerealiseerd, de plannen voor de toekomst en zoveel meer.

Op woensdag 27 juni hebben we dankviering met het lager en 3 KN in de kerk van Nevele om 9 uur. Op het einde sluiten alle kleuters aan en zingen we het schoollied.

Maar voor we afscheid nemen, beleven we eerst samen het slotmoment op vrijdag 29 juni om 11.20 uur. De ouderraad zorgt voor een frisse, zomerse traktatie!
Het programma:

 • Slotmoment met attenties voor onze 6de klassers
 • Dansje door 6 LN
 • Dansje Europees feest door 4 LN en 5 LN
 • Schoollied

We bedanken alle collega’s en leerlingen die
onze school verlaten en kijken verder uit naar hoe het met hen gaat.

Vriendelijke groet
Sylvia Vander Cleyen
Directie