CORONA UPDATE

CORONA UPDATE

Heeft uw kind symptomen? Beslis aan de hand van deze handige beslisboom of uw kind naar school kan komen of niet. 

Via onderstaande link vindt u een handige beslisboom of stappenplan om na te gaan of uw kind al dan niet naar school kan indien het één of meerdere symptomen van COVID19 vertoont.

Deze beslisboom is het resultaat van een samenwerking tussen VWVJ, Sciensano en agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Beslisboom kleuter- en lager onderwijs (update 03/02/2021)